ARCHITEKT-4U.COM


DOŚWIADCZENIE PROJEKTOWE:

Projekty budynków o róznej kubaturze i funkcji (mieszkalniowe, użyteczność publiczna, usługowe, handlowe, osiedla mieszkaniowe), projekty zagospodarowania terenu, projekty wnętrz projektowanych budynków. Formalności i uzgodnienia potrzebne do przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Inwestorzy: firmy i firmy budowlane, inwestorzy prywatni.

 • Wybrane projekty budowlane,wykonawcze, koncepcyjne, budowlano-wykonawcze - projekty autorskie i współautorskie/współprojektowane w trakcie stałej pracy w pracowniach projektowych:

 

 • - Budynek usługowo-handlowy w Warszawie
 • - Budynek demontażu pojadów
 • - Nadbudowa i rozbudowa bydynku mieszkalnego wielrodzinnego na Mokotowie
 • - Budynek mieszkalny wielorodzinny w Łopienniku Nadrzecznym
 • - Projekty kolorystyki elewacji budynków m.in. Warszawa, Rzeszów, Rybnik
 • - Domy jednorodzinne w Warszawie i w Lublinie
 • - Budynki w uzupełnieniu zepołów zabudowy w tym wpisanych do rejestru zabytków
 • - Projekty dociepleń elewacji budynków mieszkalnych
 • - Nadbudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych m.in. Warszawa, pod Warszawą, Kajetany
 • - Dom jednorodzinny w Lublinie
 • - Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w zabudowie objetej ochroną konserwatorską pod Lublinem
 • - Osiedle mieszkaniowe pod Poznaniem - projekt koncepcyjny
 • - Projekt wnętrz restauracji Szynk Praski w Warszawie
 • - Nadbudowa i rozbudowa bydynku mieszkalnego wielrodzinnego na Mokotowie

 

 • W trakcie stałej pracy w pracowniach projektowych:
 • - Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne i urządzenia sportowe przy Zespole Szkół w Dziekanowie Leśnym
 • - Stadion piłkarski w Gdyni
 • - Urząd Gminy w Płońsku
 • - Biblioteka Miejska Publiczna w Piotrkowie Trybunalskim
 • - Gorzowskie Centrum Edukacji Artystycznej w Gorzowie Wielkopolskim
 • - Siedziba Orkiestry Polskiego Radia w Poznaniu
 • - Projekt remontu i wnętrz przestrzeni ogólnych Sądu
 • - Osiedle mieszkaniowe VILLA ROTONDA w Warszawie
 • - Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza PSP w Warszawie
 • - Docieplenie elewacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie
 • - Gminne Centrum Promocji Kultury w Izabelinie
 • - Osiedle mieszkaniowe w Pruszkowie
 • - Osiedle mieszkaniowe w zabudowie bliźniaczej w Warszawie
 • - Osiedle mieszkaniowe w Warszawie
 • TBS w Warszawie
 • - Kamienica w Warszawie przy ul.Nowy Świat

 

Wybrane projekty konkursowe w trakcie stałej pracy w pracowniach projektowych :

 

 • - Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie - wyróżnienie
 • - Centrum Kongresowe w Krakowie - II miejsce
 • - Filharmonia w Szczecinie - wyróżnienie
 • - Hala widowiskowo-sportowa w Mińsku Mazowieckim
 • - Radwar Office Park w Warszawie
 • - Urząd Gminy w Prażmowie
 • - Jednostka Ratowniczo- Gaśnicza PSP w Warszawie - II nagroda
 • - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
 • - Zespół Mieszkaniowo - Usługowy w Częstochowie
 • - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w Warszawie - I nagroda
 • - Gminne Centrum Promocji Kultury w Izabelinie - I nagroda
 • - Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury w Warszawie
 • - Hala Sportowa wraz z modernizacją Zespołu Szkół w Konstancinie Jeziorna - III nagroda
 • - Pijarski Kompleks Edukacyjny w Warszawie - III nagroda

 

 • Wybrane wnioski i formalności,analizy chłonności terenu (Inwestor prywatny, firma):

 

 • - decyzje o warunkach zabudowy dla obiektów o różnej kubaturze i funkcji (budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki usługowo-handlowe, budynki biurowe, osiedla mieszkaniowe, domy jednorodzinne)
 • - analizy chłonności terenu i sprawdzanie możliwości inwestycyjnych jakie daje działka/działki dla budynków o różnej funkcji i kubaturze: użyteczności publicznej usługowe, handlowe, przemysłowe, mieszkalne wielorodzinne i jednorodzinne, osiedai mieszkaniowe
 • - zmiany sposobu użytkowania dla lokali mieszkalnych i użytkowych
 • - zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 • - inwentaryzacje architektoniczno-budowlane i wielobranżowe w celach projektowych lub użytkowych np. zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • - pomoc w uzyskaniu i opracowaniu wniosków i uzgodnień potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę jak: decyzje środowiskowe, raport oddziaływania na środowisko, ekspertyzy techniczne, projekty technologiczne, odstępstwa od warunków technicznych,operat wodno-prawny itd
 • - pomoc w zleceniu i uzyskaniu materiałów do projektowania takich jak: mapa do celów projektowych, badana geotechniczne, inwentaryzacje zieleniCopyright 2013 © Architekt-4u. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Polityka prywatności | Warunki korzystania